KANCELARIA ZAKRES USŁUG DOŚWIADCZENIE WYBRANE PROCESY REFERENCJE / ZAŚWIADCZENIA KOSZTY OBSŁUGI KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego

MACIEJ ŁODYGA

ZOBACZ WIĘCEJ

KANCELARIA

Kancelaria została założona z myślą o świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom gospodarczym i klientom indywidualnym. Jej misją jest rzetelna i skuteczna obrona praw swych klientów. Funkcjonuje głównie w takich dziedzinach prawa, jak: cywilne, egzekucyjne, gospodarcze, handlowe, pracy, rodzinne, administracyjne, budowlane i zamówienia publiczne.

Założyciel kancelarii – radca prawny Maciej Łodyga opiera się w swej pracy na najlepszych, poznańskich tradycjach, wysokich wymogach etycznych i uczciwemu podejściu do klienta.

Kancelaria reprezentuje klientów na terenie Wielkopolski, w szczególności przed sądami poznańskimi oraz sądami rejonowymi w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wielkopolskim, Szamotułach i Wolsztynie. Możliwa jest także reprezentacja w innych częściach kraju.

Maciej Łodyga
MACIEJ ŁODYGA

Si Iustitia pro nobis, quis contra nos?

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi prawne w następującym zakresie:

 • - prawo cywilne, w tym prawo umów, procesy odszkodowawcze, procesy o zapłatę i postępowania egzekucyjne, sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • - prawo gospodarcze, w tym sporządzanie umów cywilnoprawnych i umów spółek, rejestracja spółek,
 • - prawo administracyjne i sądowoadministracyjne, w tym wnioski, odwołania i zażalenia do organów administracji publicznej oraz skargi do sądów administracyjnych,
 • - prawo pracy, w tym procesy o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania, odwołania od rozwiązania umowy o pracę,
 • - prawo rodzinne, w tym procesy o alimenty,
 • - prawo spadkowe, w tym sprawy o dział spadku,
 • - inne, w tym prawo zamówień publicznych, prawo przewozowe, prawo budowlane.

Oferujemy również stałą obsługę prawną przedsiębiorstw i innych podmiotów polegającą na bieżącym rozwiązywaniu problemów prawnych, sporządzaniu pism i umów oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Radca prawny Maciej Łodyga jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył w 2004 r. Pracę magisterską pisał pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popowskiej z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Jej przedmiotem było prawo zamówień publicznych w zakresie dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego.

Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu w latach 2007-2011 r. W czerwcu 2011 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i tego samego roku został wpisany na listę radców prawnych (Pz-2965/11). W trakcie aplikacji radcowskiej odbył praktyki w kilkunastu wydziałach (cywilne, gospodarcze, pracy, karny) kilku sądów, w prokuraturze rejonowej, w kancelarii radcy prawnego oraz w biurze prawnym jednostki samorządu terytorialnego.

Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu radcy prawnego pracował kilka lat w poznańskich kancelariach adwokackich, w których zajmował się głównie obsługą prawną firm oraz procesami klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych i sądowoadministracyjnych.

Jeszcze z końcem studiów zaczął prowadzić dyżury prawnika przy urzędzie miasta i gminy, gdzie zetknął się z problemami prawnymi w takich dziedzinach prawa, jak: prawo rodzinne i opiekuńcze, zabezpieczenie społeczne, system ubezpieczeń społecznych, i inne.

W latach 2006-2010 był radnym gminy Miedzichowo z lokalnego komitetu i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (w 2010 r. nie kandydował do rady gminy). Pełniąc tę funkcję poznał procedurę tworzenia aktów prawa miejscowego, zasady działania organów gminy oraz jej finanse.

REFERENCJE / ZAŚWIADCZENIA

REFERENCJE

Referencje Seminar Zeugnis Refernecje Polsonic Referencje Wodkan Referencje Male Jest Piękne

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie Fidic

KOSZTY OBSŁUGI

Wynagrodzenie za usługi prawne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wys. 23%. Pozostała kwota podlega jeszcze opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (17% i 32%).

Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki. Jest uzależnione od koniecznego nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy i jej wagi. Na koszt reprezentacji przed sądem duży wpływ ma ilość przewidywanych rozpraw oraz odleglość do sądu (z uwagi na czas i koszty dojazdu). Kancelaria preferuje system zaliczki oraz dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy.

W sprawach bardzo skomplikowanych, dotyczących pozakodeksowych, wąskich dziedzin prawa lub wymagających zastosowania przepisów uchylonych, które obowiązywały przed 1989 r. wskazane jest wcześniejsze ogólne przedstawienie problemu i przekazanie dokumentów.

KONTAKT

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

DANE KONTAKTOWE

 • Maciej Łodyga
 • ul. Tysiąclecia 3 (1 piętro w NOK-u, pok. 210)
 • 64-300 Nowy Tomyśl
 • tel. 664 728 960
 • e-mail: kancelaria@maciejlodyga.com

BUDYNEK NOK-u, NOWY TOMYŚL

Ladowanie wysyłam wiadomość...

Wiadomość została wysłana

Projekt i wykonanie Maciej Rościszewski.